Contributie Dansen

Euro teken

  t/m 15 jaar t/m 15 jaar 16 jaar e.o. 16 jaar e.o.
  per jaar per kwartaal per jaar per kwartaal
Eén lesuur / week € 165,60 € 41,40 € 193,80 € 48,45
Elk volgend lesuur € 123,00 € 30,75 € 146,00 € 36,50

 

Nieuw lid

Een nieuw lid betaalt éénmalig € 5,= inschrijfgeld. Indien u aantoonbaar in het bezit bent van een Langedijker MeedoenPas dan geldt dit niet.
Word je na de start van het seizoen (september) lid, dan wordt het aantal gemiste uren in mindering gebracht op de eerste contributie-betaling van het betreffende kwartaal.

Incasso-schema

De jaarcontributie wordt in 4 termijnen geïncasseerd, volgens het schema:
– 1e kwartaal: eind februari
– 2e kwartaal: eind mei
– 3e kwartaal: eind september
– 4e kwartaal: eind november

Betalingen

Per automatische incasso gratis.
Indien u na ontvangst van een factuur wilt betalen dan zijn de kosten per factuur € 5,=.

Grote Clubloten

Alle leden nemen 1 keer per jaar 2 Grote Clubloten af in september, de kosten daarvoor bedragen € 6,=.
Dit bedrag wordt geïnd bij de contributiebetaling van het derde kwartaal.

Kledingkosten streetdance demo

Jaarlijks wordt een streetdance demo gehouden, meestal in de maand juni. De kledingkosten voor de deelnemers bedragen € 10,= per persoon. Dit bedrag wordt enkele weken voor de demo geïncasseerd. De leden mogen de kleding na de demo houden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging kan (a.u.b. met vermelding van de reden) vóór 1 juli of 1 januari, alleen schriftelijk of via e-mail bij:

dhr. M. van der Velde
Langeweide 88
1722 WR Zuid-Scharwoude
e-mail:  ledenadministratie@turntotaallangedijk.nl
Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand contracten afsluiten ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.