Contributie Wedstrijdturnen

Euro teken

 

 

De contributie wordt in 10 maandelijkse termijnen d.m.v. automatische incasso geïnd.

Incassomaanden 1 t/m 6:  januari t/m juni  &  7 t/m 10: september t/m december.

Het tarief t/m 15 jaar bedraagt voor het 1e lesuur € 17,72 per maand, vanaf lesuur 2 wordt dat voor ieder extra lesuur minder, aflopend naar € 12,83 per maand bij het 12e lesuur.

Het tarief voor 16 jaar en ouder bedraagt voor het 1e lesuur € 19,41 per maand, vanaf lesuur 2 wordt dat voor ieder extra lesuur minder, aflopend naar € 13,93 per maand bij het 12e lesuur.

Om u een goed overzicht te geven van de contributie per jaar of per maand bij het aantal lesuren, ziet u hieronder tabellen voor de leeftijdsgroep t/m 15 jaar en voor 16 jaar en ouder:

Nieuw lid

Een nieuw lid betaalt éénmalig € 5,= inschrijfgeld. Indien u aantoonbaar in het bezit bent van een Langedijker MeedoenPas dan geldt dit niet.

Betalingen

Per automatische incasso gratis.
Indien u na ontvangst van een factuur wilt betalen dan zijn de kosten per factuur € 5,=.

Grote Clubloten

Alle leden nemen 1 keer per jaar 2 Grote Clubloten af in september, de kosten daarvoor bedragen € 6,=.
Dit bedrag wordt geïnd bij de contributiebetaling van het derde kwartaal.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging kan (a.u.b. met vermelding van de reden) vóór 1 juli, alleen schriftelijk of via e-mail bij:

Jan Tromp
Oosterdijk 7
1722 EP Zuid/Scharwoude

Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand contracten afsluiten ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.