Turn Heren

Vloer

heren_vloer2Bij de vloeroefening werk je bij voorkeur op een mooi bekleed en verend oppervlak van 12 bij 12 meter of, zoals bij wedstrijden in rayon, op een (verlengde) lange mat of tumblingbaan. Acrobatische sprongen vormen de hoofdmoot en worden afgewisseld met gymnastische bewegingen, krachtelementen en draaibewegingen. Een goede spierbeheersing speelt een belangrijke rol bij de uitvoering. Trainers gebruiken daarbij veelvuldig de term vormspanning.

 
Voltige

heren_voltige2Een toestel met onbegrensde mogelijkheden. Het voltigeren wordt – ten onrechte – afgeschilderd als moeilijk en lastig. Zie je kans om te starten met een technisch goede ondergrond dan zijn die problemen eenvoudig te overwinnen. De presentatie mondt dan uit in elegant over het paard vlinderen met onnavolgbare draaien en wendingen en prachtige hoge scharen. Ben je een turner met een groot creatief vermogen dan ligt hier de kans om je helemaal uit te leven. 

Ringen

heren_ringenOefeningen aan de ringen vragen veel kracht. Hierop zijn tal van onderdelen gebaseerd. Denk maar eens aan de plank voor of achter, de breedtehang en vrije balans. Het zijn onderdelen die afgewisseld dienen te worden met zwaai-elementen en natuurlijk een spectaculaire afsprong. Turnen aan de ringen is imponerend en prachtig om naar te kijken. 

Sprong

heren_sprongIedereen heeft op de gymles wel eens over een kast gesprongen. Maar op de turnclub merk je pas hoe heerlijk het is om echt te kunnen zweven over het officiële springtoestel volgens FIG-normen met de Grieks aandoende naam pegases. Na een snelle aanloop en krachtige afzet ga je in enkele seconden over het toestel. Het gebeurt met een stukje dynamiek, het ziet er flitsend uit. Afhankelijk van de soort gebeurtenis kun je kiezen voor een rheuterplank of minitramp als afzetgebied. 

Brug

heren_brugEen echt zwaaitoestel met talrijke mogelijkheden. Elementen zijn zowel boven- als onder de liggers uit te voeren. Brug biedt de kans om creatief bezig te zijn. Beperken we ons tot de hoofdmoot – de steunfase – dan ligt daarin de uitdaging opgesloten om voor het eerst in je leven tot handenstand te zwaaien. Met toepassing van de juiste techniek een belevenis die de meeste turners mee kunnen maken. 

Rekstok 
    
Ook een specifiek zwaaitoestel, maar met het accent op hangen. Je draait en zwaait rond de stok, je moet lef en durf hebben om er iets meer uit te halen, maar het raakt je wel. Ronduit spectaculair is de eerste reuzenzwaai of de salto-afsprong waarbij je los van de stok komt. Met toepassing van de nieuwste voorbereidingstechnieken zijn dat elementen, die tegenwoordig in de gewoonste gymzalen realiseerbaar zijn.