Ga naar de inhoud

Contributie Gym

Deze les van TTL wordt gegeven door een enthousiaste docent. De contributie wordt in vier termijnen d.m.v. automatische incasso geïnd.

Verdere vragen over de contributie van TTL?

gymoefening bij ttl

Gymen t/m 15 jaar

Gym

€ 198,40 per jaar
of € 49,60 per kwartaal
Eventueel volgende lesuur
€ 149,00 per jaar
€ 37,25 per kwartaal

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging met vermelding van reden kan vóór 1 juli via e-mail bij:
Meindert van der Velde
info@turntotaallangedijk.nl

Opzeggingen na die datum worden niet gehonoreerd. De reden hiervoor is dat wij op basis van het ledenbestand contracten afsluiten ten aanzien van de zaalhuur en de leiding.